Đồ án xử lý khí thải SO2

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN I. KHÁI QUÁT II. ĐẶC ĐIỂM KHÓI THẢI TỪ LÒ HƠI III. TÁC HẠI CỦA KHÍ SO2 IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SO2 CHƯƠNG...

Air Pollution Control Technology Handbook – Karl B. Schnelle

I. GIỚI THIỆU   Air Pollution Control Technology Handbook – Karl B. Schnelle có 24 chương. Trong cuộc tranh luận về kiểm soát ô nhiễm, chi phí ô nhiễm là...

Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 3 _ Trần Ngọc...

I.Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 3 Tiếp theo các tập 1 và 2 của bộ sách ” Ô nhiễm không...

Đồ án khí thải

link đồ án file PDF http://www.mediafire.com/file/3pznmmyjcfj5585/%25C4%2591%25E1%25BB%2593_%25C3%25A1n.pdf/file Tính toán sản phẩm cháy mùa đông, mùa hè http://www.mediafire.com/file/aes24anilapi9k9/m%25C3%25B9a_%25C4%2591%25C3%25B4ng.xlsx/file http://www.mediafire.com/file/el6chtylo6g6l00/m%25C3%25B9a_h%25C3%25A8.xlsx/file

CAD ĐỒ ÁN ( CYCLON , LỌC BỤI TÚI VẢI , THÁP GIẢI NHIỆT...

http://www.mediafire.com/file/m6h1g5g1n2cjel1/cad%20kh%ED%20th%u1EA3i%20%u0111%u1ED3%20%E1n%2020.5.2018.rar

Giáo trình thông gió – Nguyễn Thị Lê

I. Giáo trình Thông Gió Giáo trình thông gió – Nguyễn Thị Lê có 255 trang gồm các nội dung sau: Thành phần hoá học của...

Sách Kỹ Thuật Xử Lý Không Khí Ẩm – Nguyễn Đức Hùng

I. Kỹ thuật xử lý không khí ẩm Cuốn sách Kỹ thuật xử lý không khí ẩm nhằm góp phần cung cấp các số liệu tham khảo cần...

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí – Võ Chí Chính

I. Giới thiệu giáo trình Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí Giáo trình Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không...

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất Tập 2 –...

I.Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất tập 2 Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất là...

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất_Tập 1- Trần Xoa

I. Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất_Tập 1 giới thiệu những nội...

Follow us

Tài liệu mới nhất