Home Xử lý khí thải

Xử lý khí thải

Tài liệu, tin tức. công nghệ mới nhất về xử lý khí thải đều có tại đây và được cấp nhật 24/7

Đồ án xử lý khí thải SO2

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN I. KHÁI QUÁT II. ĐẶC ĐIỂM KHÓI THẢI TỪ LÒ HƠI III. TÁC HẠI CỦA KHÍ SO2 IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SO2 CHƯƠNG...

Air Pollution Control Technology Handbook – Karl B. Schnelle

I. GIỚI THIỆU   Air Pollution Control Technology Handbook – Karl B. Schnelle có 24 chương. Trong cuộc tranh luận về kiểm soát ô nhiễm, chi phí ô nhiễm là...

Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 3 _ Trần Ngọc...

I.Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 3 Tiếp theo các tập 1 và 2 của bộ sách ” Ô nhiễm không...

Giáo trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí Và Nước – Phạm Ngọc Hồ

I. Giới thiệu Giáo trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí và Nước Giáo trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí Và Nước – Phạm Ngọc Hồ gồm...

Đồ án khí thải

link đồ án file PDF http://www.mediafire.com/file/3pznmmyjcfj5585/%25C4%2591%25E1%25BB%2593_%25C3%25A1n.pdf/file Tính toán sản phẩm cháy mùa đông, mùa hè http://www.mediafire.com/file/aes24anilapi9k9/m%25C3%25B9a_%25C4%2591%25C3%25B4ng.xlsx/file http://www.mediafire.com/file/el6chtylo6g6l00/m%25C3%25B9a_h%25C3%25A8.xlsx/file

CAD ĐỒ ÁN ( CYCLON , LỌC BỤI TÚI VẢI , THÁP GIẢI NHIỆT...

http://www.mediafire.com/file/m6h1g5g1n2cjel1/cad%20kh%ED%20th%u1EA3i%20%u0111%u1ED3%20%E1n%2020.5.2018.rar

Giáo trình thông gió – Nguyễn Thị Lê

I. Giáo trình Thông Gió Giáo trình thông gió – Nguyễn Thị Lê có 255 trang gồm các nội dung sau: Thành phần hoá học của...

Sách Kỹ Thuật Xử Lý Không Khí Ẩm – Nguyễn Đức Hùng

I. Kỹ thuật xử lý không khí ẩm Cuốn sách Kỹ thuật xử lý không khí ẩm nhằm góp phần cung cấp các số liệu tham khảo cần...

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí – Võ Chí Chính

I. Giới thiệu giáo trình Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí Giáo trình Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không...

Giáo trình Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí – Nguyễn Đinh Tuấn

I. Giới thiệu Giáo trình Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí Giáo trình Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí – Nguyễn Đinh Tuấn Giáo trình kiểm...

Follow us

Tài liệu mới nhất