Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt – GVC.TS Trần Thị Mỹ Diệu

I.GIỚI THIỆU Giáo trình Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt – GVC.TS Trần Thị Mỹ Diệu nhằm cung cấp các kiến thức về các...

Quản lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt – Nguyễn Trung Việt

I.GIỚI THIỆU Quản lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt_Nguyễn Trung Việt nhằm cung cấp các kiến thức về tổng quan về hệ thống kỹ thuật...

Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại_Trịnh Thị Thanh

I. Giới thiệu Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại_Trịnh Thị Thanh Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại_Trịnh Thị Thanh nhằm cung...

Công Nghệ Xử Lý, Tái Chế Tái Sử Dụng Chất Thải Rắn – Nguyễn...

I. Giới Thiệu Về Giáo trình Công Nghệ Xử Lý Tái Chế Tái Sử Dụng Chất Thải Rắn Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Tái...

GIÁO TRÌNH KĨ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP – NGUYỄN VĂN PHƯỚC

http://www.mediafire.com/file/0obz4z95uftbqt2/Giao-trinh-ky-thuat-xu-ly-chat-thai-cong-nghiep_Nguyen-Van-Phuoc.pdf

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN Chất thải được hiểu như quy định tại Điều 2 c ủa...

Giáo Trình Kinh Tế Chất Thải – Nguyễn Đình Hương

I. Giới thiệu Giáo Trình Kinh Tế Chất Thải – Nguyễn Đình Hương Giáo Trình Kinh Tế Chất Thải – Nguyễn Đình Hương là một trong...

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CTR – NGUYỄN VĂN PHƯỚC

http://www.mediafire.com/file/68wn3qcs3c2r4ci/Giao%20trinh%20lop%20Quan%20Ly%20%20CTRSH.rar

Quản lý Chất Thải Rắn và Chất thải Nguy Hại – Võ Đình Long

I.GIỚI THIỆU Quản lý Chất Thải Rắn và Chất thải Nguy Hại  cuốn sách nhằm cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, thành phần,...

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI – LÂM MINH TRIẾT

http://www.mediafire.com/file/sa119n1u2jnoohu/Gi%E1o%20tr%ECnh%20qu%u1EA3n%20l%FD%20ch%u1EA5t%20th%u1EA3i%20nguy%20h%u1EA1i%20-%20Gs.Ts.L%E2m%20Minh%20Tri%u1EBFt.pdf

Follow us

Tài liệu mới nhất