Home Xử lý chất thải rắn

Xử lý chất thải rắn

Tài liệu về vi sinh, phân hữu cơ, ủ phân compost, ủ rác... tất cả đều có tại đây

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN Chất thải được hiểu như quy định tại Điều 2 c ủa...

BÁO CÁO KINH TẾ KĨ THUẬT LÒ ĐỐT RÁC CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT 80...

I. HIỆN TRẠNG CTR TẠI KHU VỰC HÀ NỘI Thành phố Hà Nội với dân số 2.841.700 dân số theo thống kê 30/12/2001, dân thành...

10TCN 499:2002 CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC NHỎ. PHẦN 8: THIẾT KẾ MẪU

Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công trình khí sinh học nhỏ, đơn giản (thể tích phân huỷ [...

Hướng dẫn làm bếp khí hóa

Làm bếp khí hóa thực hiện rất đơn giản tại nhà với những vật liệu có sẵn và vô cùng dồi dào tạo ra...

QUY CHUẨN KĨ THUẬT QUỐC GIA VỀ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi Điều chỉnh Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với lò đốt chất thải...

TCVN 6705: 2009 CTR THÔNG THƯỜNG – PHÂN LOẠI

Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các chất thải rắn thông thường (chất thải rắn không nguy hại) để...

BÃI CHÔN LẤP CTR – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới các bãi chôn lấp chất thải rắn, sau đây...

Giáo Trình Kinh Tế Chất Thải – Nguyễn Đình Hương

I. Giới thiệu Giáo Trình Kinh Tế Chất Thải – Nguyễn Đình Hương Giáo Trình Kinh Tế Chất Thải – Nguyễn Đình Hương là một trong...

Báo cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng...

I. Giới thiệu Quy hoạch Quản lý chất thải rắn vùng Tỉnh Bình Định đến nằm 2020 Báo cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể...

Công Nghệ Xử Lý Rác Thải Và Chất Thải Rắn – Nguyễn Xuân Nguyên

I. Giới thiệu về Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Rắn Công Nghệ Xử Lý Rác Thải Và Chất Thải Rắn viết về...

Follow us

Tài liệu mới nhất