SLIDE BÀI GIẢNG HÓA KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG – TRẦN THỊ NGỌC DIỆU

CHƯƠNG 1: TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA NƯỚC CHƯƠNG 2: CÂN BẰNG HÓA HỌC CHƯƠNG 3: ĐỘNG HÓA HỌC CHƯƠNG 4: HỆ PHÂN TÁN CHƯƠNG 5: HỆ KEO http://www.mediafire.com/file/diqj75rjilcbpqd/HKTMT.rar

SLIDE BÀI GIẢNG LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG – TH.S LÊ HỒNG THÍA

MỤC LỤC Chương 1: Quản lý chất thải và chất thải nguy hại Chương 2: Quản lý tài nguyên nước Chương 3: Văn bản...

THƯ VIỆN CAD

THƯ VIỆN CAD http://www.mediafire.com/file/10uqy81c7zcubzm/thu%20vien%20cad%203%20-%20duongong-nhavesinh-boncau.dwg  

GIÁO TRÌNH AUTOCAD 3D

GIÁO TRÌNH AUTOCAD 3D hướng dẫn  sử dụng các hàm trong cad . tài liệu tham khảo về các giáo trình Autocad nâng cao và...

GIÁO TRÌNH AUTOCAD 2007

GIÁO TRÌNH AUTOCAD 2007 giáo trình bằng tiếng việt có 111 trang bao gồm những kiến thức cơ bản cho việc vẽ 1 bản vẽ...

Đánh Giá Tác Động Môi Trường Các Dự Án Phát Triển – Trần Văn...

I. GIỚI THIỆU Đánh Giá Tác Động Môi Trường Các Dự Án Phát Triển – Trần Văn Ý được biên soạn cho nhiều đối tượng lại...

Giới Thiệu Khoa Học Môi Trường Trong Lưu Vực Sông Mê Công

I. Giới thiệu Khoa Học Môi Trường Trong Lưu Vực Sông Mê Công Giới Thiệu Khoa Học Môi Trường Trong Lưu Vực Sông Mê Công, chúng...

Giáo Trình Hướng dẫn Thực Tập Môi Trường Đồ Sơn – PGS.TS. Nguyễn Đình...

I. Giáo Trình Hướng dẫn Thực Tập Môi Trường Đồ Sơn Giáo Trình Hướng dẫn Thực Tập Môi Trường Đồ Sơn – PGS.TS. Nguyễn Đình...

Phương Pháp toán Ứng Dụng Trong Môi Trường- GS.TS. Phan Văn Hạp

I. Giới thiệu giáo trình Phương Pháp toán Ứng Dụng trong Môi Trường Giáo Trình Phương Pháp toán Ứng Dụng Trong Môi Trường- GS.TS. Phan...

Phương pháp Nghiên Cứu Khoa Học Tập 2 – GS.TSKH Lê Huy Bá

I. Giới thiệu Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học tập 2 Phương pháp Nghiên Cứu Khoa Học Tập 2 – GS.TSKH Lê Huy...

Follow us

Tài liệu mới nhất