MỤC LỤC

  1. Chương 1: Quản lý chất thải và chất thải nguy hại
  2. Chương 2: Quản lý tài nguyên nước
  3. Chương 3: Văn bản luật và thi hành luật
  4. Chương 4: Xử lý vi phạm hành chính về BVMT

http://www.mediafire.com/file/zxtlo4leynhh0aa/Luat%20Va%20CS%20MT-%20Gui%20sinh%20vien.rar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here