CHƯƠNG 1: TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA NƯỚC

CHƯƠNG 2: CÂN BẰNG HÓA HỌC

CHƯƠNG 3: ĐỘNG HÓA HỌC

CHƯƠNG 4: HỆ PHÂN TÁN

CHƯƠNG 5: HỆ KEO

http://www.mediafire.com/file/diqj75rjilcbpqd/HKTMT.rar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here