TCVN 2572:1978 Biển báo an toàn về điện

I. GIỚI THIỆU TCVN 2572:1978 Biển báo an toàn về điện áp dụng cho các biển báo có chữ và dấu hiệu có điện áp, đặt...

Cách xử lý khi thủy, hải sản chết

1. Thuyết minh – Có 2 kịch bản: + Kịch bản 1: cá chết do nhiễm kim loại nặng + Kịch bản 2: cá chết do tảo...

Thông tư 13/2015/TT-BKHCN hướng dẫn đảm bảo an toàn phóng xạ

I. GIỚI THIỆU Thông tư 13/2015/TT-BKHCN hướng dẫn đảm bảo an toàn phóng xạ  – Căn cư luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng...

QCVN 04:2013/BCT về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

I. GIỚI THIỆU QCVN 04:2013/BCT về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép do Ban soạn thảo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc...

An toàn lao động- Nguyễn Văn Mỹ

I. Giới thiệu giáo trình an toàn lao động Hiện nay vấn đề an toàn lao động khi thi công công trình luôn là vấn...

Follow us

Tài liệu mới nhất