QCVN 01:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số: 04/2009/TT – BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009.

Kết quả phân tích mẫu địa chất
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước ăn uống, bao gồm cả các cơ sở cấp nước tập trung dùng cho mục đích sinh hoạt có công suất từ 1.000 m3 /ngày đêm trở lên (sau đây gọi tắt là cơ sở cung cấp nước).

http://www.mediafire.com/file/501xddmy81cg5ly/14._QCVN_01-2009-_BYT.pdf/file

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here