CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1 Hiện trạng phát sinh CTR sinh hoạt tại Việt Nam

Theo điều 3 nghị định của chính phủ số 59/2007NĐ-CP ngày 09/04/2007 về quản lý CTR quy định: CTR là chất thải ở thể rắn, được thải ra từ quá trình sản xuất kinh doanh dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. CTRSH là CTR phát sinh trong hoạt động cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng. CTRSH phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, tùy vào nguồn gốc mà chúng khác nhau về số lượng, thành phần, CTR chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau:

http://www.mediafire.com/file/u6yw9os54hzsmzf/%u0111h%202016-244k.doc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here