CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

I. KHÁI QUÁT

II. ĐẶC ĐIỂM KHÓI THẢI TỪ LÒ HƠI

III. TÁC HẠI CỦA KHÍ SO2

IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SO2

CHƯƠNG II: ĐỀ XUẤT VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH HẤP THỤ

I. CÂN BẰNG VẬT CHẤT

II. XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG

III. XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG LÀM VIỆC

CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN THÁP HẤP THỤ

I. TÍNH ĐƯỜNG KÍNH THÁP HẤP THỤ

II. TÍNH CHIỀU CAO THÁP HẤP THỤ

III. TÍNH CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ

CHƯƠNG V : TÍNH TOÁN GÍA THÀNH

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

http://www.mediafire.com/file/cezn4g66dje8dqc/Trinh_Thi_Minh_Chau_XL_khi_SO2.rar/file

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here