link đồ án file PDF

http://www.mediafire.com/file/3pznmmyjcfj5585/%25C4%2591%25E1%25BB%2593_%25C3%25A1n.pdf/file

Tính toán sản phẩm cháy mùa đông, mùa hè

http://www.mediafire.com/file/aes24anilapi9k9/m%25C3%25B9a_%25C4%2591%25C3%25B4ng.xlsx/file

http://www.mediafire.com/file/el6chtylo6g6l00/m%25C3%25B9a_h%25C3%25A8.xlsx/file

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here