Biofilter là một biện pháp xử lý ô nhiễm bằng vi sinh vật…

http://www.mediafire.com/file/w27e1713k2627g8/C%F4ng%20ngh%u1EC7%20x%u1EED%20l%FD%20kh%ED%20th%u1EA3i%20b%u1EB1ng%20BioFilter.mp4

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here