I. HIỆN TRẠNG CTR TẠI KHU VỰC HÀ NỘI

Thành phố Hà Nội với dân số 2.841.700 dân số theo thống kê 30/12/2001, dân thành thị 1.643.600 người chiếm 57%. Mật độ dân cư tại Hà Nội là 3000 người/km2 cao gấp 12 lần so với mức trung bình của cả nước, lượng rác thải rắn năm 2000 xấp xỉ 1200 tấn/ngày, năm 2001 là 1400 tấn/ngày, năm 2002 là 1600 tấn/ngày. Với tốc độ đô thị hóa thì từ 3-4 năm tới con số này sẽ lên tới 2000 tấn/ngày. Một lượng rác lớn không được thu gom đang được xả trực tiếp vào hệ thống kênh mương của Hà Nội.

http://www.mediafire.com/file/6xbjzjjvnbgt7tl/L%F2%20%u0110%u1ED1t%20R%E1c%20C%F4ng%20Nghi%u1EC7p%20C%F4ng%20Su%u1EA5t%2080kg%20Gi%u1EDD.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here