• Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công trình khí sinh học nhỏ, đơn giản (thể tích phân huỷ [ 10 m3) dùng để xử lý chất thải, sản xuất khí sinh học và phân hữu cơ với nguyên liệu là các loại phân người, phân động vật và thực vật.

  • Đặc điểm chung về những kiểu được lựa chọn
    • Các kiểu được lựa chọn trong thiết kế mẫu là những kiểu đã được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong toàn quốc trên mười năm nay.
  • Các kiểu trên được thiết kế lại căn cứ theo những qui định của bộ tiêu chuẩn “10 TCN :2001. Công trình khí sinh học cỡ nhỏ”.
  • Nội dung của tập thiết kế mẫu
  • Các loại thiết bị

Các kiểu thiết bị khí sinh học được lựa chọn thuộc hai loại thiết bị khí sinh học là nắp cố định và nắp nổi với dạng hình đới cầu hoặc hình trụ.

http://www.mediafire.com/file/amgbswvvgumasf7/10tcn499-2002.doc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here